Sabtu, 28 November 2009

Husnuzzon Kepada Allah S.W.T

Husnuzzon terhadap Allah SWT ertinya berbaik sangka pada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa,Pencipta Alam Semesta dan segala isinya. Diantara sikap perilaku terpuji,yang akan dilakukan oleh orang yang berbaik sangka kepada Allah ialah syukur dan sabar

Syukur

Menurut pengertian bahasa, perkataan syukur berasal dari bahasa arab,yang ertinya terima kasih. Menurut istilah, syukur adalah berterima kasih kepada Allah SWT iaitu pengakuan yang tulus atas nikmat dan kurniaanNYA, melalui ucapan, sikap dan perbuatan. Jika umat manusia menghitung-hitung kurniaan Allah,tentu tidak akan mampu menghitungnya.Sepertimana yang diulang oleh Allah sebanyak 31 kali didalam Surah Ar-Rahman:

"Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?" (Ar-Rahman: 13,16,18,21,23,25,28,30,32,34,36,38,40,42,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,65,67,69,71,73,75,77)


Sabar

Apabila manusia itu berada dalam situasi senang, hendaknya ia bersyukur, dan apabila sedang dalam keadaan susah, maka hendaknya ia bersabar. Seseorang dianggap su'uzzon terhadap Allah, misalnya tatkala ia mengalami kegagalan dalam suatu usaha, ia menduga Allah lah penyebab kegagalannya. Padahal Allah itu Maha Mendengar, Maha Pengasih lagi Maha Adil.

Firman Allah,

Allah telah menciptakan langit dan bumi, menurunkan air hujan dari langit, dengannya dikeluarkan buah-buahan yang boleh menjadi rezeki bagi kamu. Ia memudahkan bagi kamu kapal untuk belayar dilautan dengan perintahNya dan memudahkan kamu menggunakan sungai dan memudahkan untuk kamu matahari dan bulan yang terus beredar atau di sungai-sungai. Semuanya itu dengan perintahNya. Allah memudahkan bagi kamu dengan putaran malam dan siang. Dia memberikan kamu setiap perkara yang kamu pohon. Kiranya kamu hendak menghitung nikmat-nikmat Allah tidaklah terkira, tetapi manusia itu zalim dan ingkar tidak berterima kasih. (Ibrahim :31-34)

Artikel asal oleh: S. F Kamillia Kirana (kiky)- Perlaku Terpuji
Susunan dan tambahan oleh: taalidi

Sabtu, 21 November 2009

Definisi Husnuzzon

Husnuzzon ertinya berbaik sangka,lawan katanya adalah su'uzzon yang ertinya berburuk sangka. Su'uzzon termasuk akhlak tercela, karena mendatangkan kerugian. Sungguh tepat jika Allah SWT dan rasulnya melarang berperilaku berburuk sangka

Allah berfirman dalam hadis Qudsi:
Anaa ‘inda dzanni abdii bii, faliyadzunn bii ma syaa-a
(rowahu Thobarani wal hakam)
Artinya:
Aku bersama sangkaan hambaku padaku, maka hendaklah ia
berprasangka dengan apa yang ia inginkan ( penulis:
yang ia risaukan atau hawatirkan) (Thobarani wal hakam).


HUSNUZZON BOLEH DBAHAGIKAN KEPADA BEBERAPA KATEGORI:

1. Husnuzzon terhadap Allah SWT

2. Husnuzzon terhadap diri sendiri

3. Husnuzzon kepada realiti kehidupan

4. Husnuzzon kepada sesama insan yang merangkumi:

Husnuzzon kepada keluarga, jiran tetangga, masyarakat dan negara

Seseorang muslim/muslimah yang berperilaku husnuzzon kepada Allah SWT, tentu akan senantiasa bertakwa kepadaNya dimana juapun dia berada. Serta mereka yang berhusnuzzon terhadap diri sendiri, tentu akan membiasakan diri dengan bersikap dan berperilaku terpuji yang bermanfaat bagi dirinya.

Artikel asal oleh: S. F Kamillia Kirana (kiky)- Perlaku Terpuji
Nabi SAW bersabda: ”Barangsiapa diberi KEBAIKAN kemudian ia berkata kepada orang yang memberi kebaikan, ‘jazakallah khairan’ (semoga Allah membalasmu dengan kebaikan), maka dia sungguh telah memberikan PUJIAN yang sangat baik.”
[HR Tirmidzi]